Kontakt

UL. CHORZOWSKA 50
44-100 GLIWICE

TEL (032) 231 80 16, 231 18 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Charakterystyka kancelarii

Początek działania Kancelarii należy datować na rok 1999, kiedy współpracę nawiązali dwaj radcowie prawni – Tadeusz Pawliszewski (prowadzący kancelarię indywidualną od 1996 r.) oraz Sławomir Nowicki. Ta współpraca zaowocowała powstaniem, w 2003 r., spółki partnerskiej o nazwie Kancelaria Radców Prawnych Tadeusz Pawliszewski, Sławomir Nowicki Sp. p. W roku 2007 do grona wspólników dołączył dr Dariusz Duda – radca prawny, który począwszy od 1999 r. był pracownikiem Kancelarii.

Kancelaria zajmuje się przede wszystkim obsługą dużych podmiotów gospodarczych. Na co dzień świadczy usługi w zakresie przygotowywania i negocjowania kontraktów handlowych; zamówień publicznych; prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi, szczególnymi i polubownymi oraz egzekucje należności.

Kancelaria ma doświadczenie w zakresie negocjacji wszelkich typów umów. W tej mierze możemy m.in. poszczycić się negocjacjami umowy o prace projektowe, w której wartość głównego zamówienia opiewała na kwotę 42.000.000,00 PLN netto, a także umowy dostawy towarów w ramach kontraktu eksportowego o wartości ponad 10.000.000,00 USD.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi (w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym) i polubownymi oraz Sądem Najwyższym. W przeciągu ostatnich lat Kancelaria reprezentując swoich Klientów wygrała szereg procesów przeciwko największym bankom w Polsce opiewającym nieraz na wielomilionowe roszczenia. Kancelaria występowała także przed Sądem Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach dochodząc w imieniu mocodawcy należności przekraczającej milion złotych. Reprezentujemy również naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawniej Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych) w sprawach zamówień publicznych. Prowadziliśmy także skomplikowane postępowania upadłościowe.

Negocjowanie i zawieranie kontraktów handlowych.

Kancelaria na bieżąco sporządza projekty kontraktów handlowych, porozumień, klauzul konkurencyjnych i arbitrażowych, opiniuje treść i formę tych aktów przedłożonych przez kontrahentów Klienta, oraz bierze udział w negocjowaniu warunków ich zawarcia.

Zamówienia publiczne.

W okresie ostatnich 3 lat Kancelaria kilkanaście razy reprezentowała Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. W ponad 50% przypadków odwołania składane przez naszych Mandatów zostały uwzględnione.

Procesy i postępowania przed sądami polubownymi.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych przed sądami powszechnymi i polubownymi. W ostatnim czasie Kancelaria z powodzeniem broniła w toku postępowania sądowego Klienta przed wielomilionowymi roszczeniami kontrahentów. W przeciągu ostatnich dwóch lat Kancelaria reprezentując swoich Klientów wygrała szereg procesów przeciwko największym bankom w Polsce.

Praktyka prawa handlowego.

Ponieważ prawie 90% stałych Klientów Kancelarii to spółki prawa handlowego jedną ze specjalizacji Kancelarii jest zakładanie, przekształcenie, M&A, podziały oraz likwidacja spółek, oraz obsługa prawna organów tych spółek, tj. obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych, a w razie potrzeby także posiedzeń zarządów. Kancelaria zapewnia również kompleksową obsługę w zakresie wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zamieszczania ogłoszeń we właściwych Monitorach.

wykonanie strony: Everest